Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ 

на Платформата  

Marketplace ( маркетплейс) BIOEXPERTS.BG

 

 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА
BIOEXPERTS.BG Marketplace ( маркетплейс )  е онлайн магазин, който предоставя възможност различни търговци да продават техните стоки. Фирмата  АДМИНИСТРАТОР НА ПЛАТФОРМАТА на BIOEXPERTS.BG не притежава, не съхранява и не продава самостоятелно хранителни стоки и други продукти със срок на годност. Тези продукти се съхраняват, продават, изпращат и доставят само от търговците на BIOEXPERTS.BG Marketplace ( маркетплейс ). Всеки клиент, който добави продукти в количката си вижда от кой търговец прави покупа и може да се запознае с неговите юредически данни и неговите общи условия като кликне върху името на търговеца. Връзка към данните на всеки търговец може да се намери в преглед на всеки продукт, както и в количката за пазаруване, когато добави стоки във нея. Всеки КЛИЕНТ може едновременно да направи поръчки към няколко отделни търговеца и той ще получи съответно стоките си в няколко отделни, по отделно от всяка фирма търговец. Обединените поръчки се разделят по отделно на всеки търговец и всеки един търговец ще получи отделно известие само за поръчаните от КЛИЕНТА стоки. Всеки търговец самостоятелно може да се свързава с клиента който е направил поръчка на негови стоки за да потвърждава поръчката или да уточнява детайли на доставката.

Ако КЛИЕНТ поръчал стоки от съотвения търговец в BIOEXPERTS.BG Marketplace има жалби, рекламации или желание да откаже поръчката, трябва да прочете общите условия на всеки търговец с който се е съгласил при поръчката си и да се информира за възможностите за гаранция възставноявяне на суми и други от страницата на съответния търговец. Данните за връзка с Търговеца също са публикувани в неговата страница като телефон имейл и други. В случай на нередности и нужда от арбитраж можете да изпратите вашия казус и номер на поръчка към sales@bioexperts.bg за да може вашия случай да бъде разгледан от екипа на платформата и да съдейства за неговото разрешаване.

2.ПРЕДМЕТ НА УСЛОВИЯТА

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на BIOEXPERTS.BG, които уреждат правилата за използването на BIOEXPERTS.BG, включително сключването на договор за покупко-продажба с продавач, търговец от този електронен магазин, който е представен в Платформата Marketplace ( маркетплейс) BIOEXPERTS.BG.

3. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.BIOEXPERTS.BG

3.1.   „МАКСПРОГРЕС“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж-к М. рудник, бл. 50, с ЕИК 201727450 и данъчен номер BG 201727450.

3.2.   „МАКСПРОГРЕС“ ЕООД администрира Платформата Marketplace ( маркетплейс)  BIOEXPERTS.BG, под формата на сайт BIOEXPERTS.BG, както   (наричани за краткост „Платформата“). „МАКСПРОГРЕС“ ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу „BIOEXPERTS.BG“.

3.3.   Можете да се свържете с BIOEXPERTS.BG на посочения по-горе адрес, на телефон 088 88 11 594 или на и-мейл адрес SALES@BIOEXPERTS.BG. 

3.4. Търговец/Производител или наричан още Продавач в Платформата може да е всяко лице, което предлага стоки или услуги на трети лица с търговска цел и има сключен съответен договор за това с BIOEXPERTS.BG и „МАКСПРОГРЕС“ ЕООД.

 

4. ДЕФИНИЦИИ И ТЕРМИНИ

4.1.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

4.1.1. получава достъп до Съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от BIOEXPERTS.BG (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с BIOEXPERTS.BG и което е заявило създаването и използването на Акаунт или е поръчало чрез системата за бърза поръчка;

4.1.2. след създаването на свой акаунт на Платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през Платформата за електронна търговия BIOEXPERTS.BG с МАКСПРОГРЕС ЕООД или друг търговец, който е партньор на ПЛАТФОРМАТА. 

4.2. Ползвател – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което се е регистрирало на Платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на Акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията Общи условия в Платформата

4.3   ТЪРГОВЕЦ - Продавач в BIOEXPERTS.BG или всяко друго лице, предлагащо сткоки или услуги на Платформата - Marketplace ( маркетплейс) BIOEXPERTS.BG.

4.4.   BIOEXPERTS.BG Marketplace ( маркетплейс) – е платформа за електронна търговия BIOEXPERTS.BG, която предоставя и на други търговци от ПАРТНЬОРСКАТА МРЕЖА НА BIOEXPERTS.BG И МАКСПРОГРЕС ЕООД, възможност те да предлагат за продажба свои стоки или услуги в сайта BIOEXPERTS.BG. 

4.5. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса BIOEXPERTS.BG и неговите поддомейни. 

4.6.   Платформата BIOEXPERTS.BG - ( маркетплейс) – Сайта 

4.7.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в Акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

4.8.   Любими – раздел в Акаунта, който позволява на Клиента да създаде свои списъци от Стоки и Услуги, които желае да следи във връзка с евентуални покупки чрез използване на услугата, предлагана от BIOEXPERTS.BG за следене на Стоки и Услуги посредством получаването на Търговски Съобщения от негова страна.

4.9.   Списък – секция в раздел „Любими“, в която Клиентът може да добавя продукти, от които се интересува

4.10. Моята количка – секция в Акаунта, която позволява на Клиента да добавя Стоки или Услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап; в случай, че Стоките и Услугите не са купени към момента на прибавянето им чрез завършването на Поръчка Клиентът може се възползва от услугата на BIOEXPERTS.BG за проследяване на Стоките и Услугите посредством получаване на Търговски съобщения от BIOEXPERTS.BG.

4.11.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между BIOEXPERTS.BG и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Платформата, желанието си за закупуване на Стоки или Услуги от Платформата.

4.12.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, или цифрово съдържание, находящи се на Платформата, включително продукти и услуги, споменати в Поръчката, които се предоставят от Продавача в резултат на сключен Договор.

4.13.   Кампания – всяко рекламно съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката BIOEXPERTS.BG или определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

4.14.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата („Документа“).

4.15.   Съдържание

цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;

съдържанието на всяко съобщение от страна на Клиента към BIOEXPERTS.BG и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;

всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на BIOEXPERTS.BG и/или друг Продавач на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;

информацията на Платформата, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;

информацията на Платформата, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори;

данни относно Продавач на Платформата.

4.16.   Търговски съобщения – всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, SMS, пуш на мобилно устройство / уеб пуш и т.н.), съдържащо обща и тематична информация, информация относно подобни или подходящи продукти към купуваните, информация относно оферти или промоции от BIOEXPERTS.BG, друг Продавач или дружество от групата от дружества, към които принадлежи BIOEXPERTS.BG, информация относно Стоките и Услугите, добавени в секцията “Акаунт/ Моята количка” или в секцията “Акаунт/ Любими”, както и други търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.

4.17. Транзакция – действието от страна на BIOEXPERTS.BG по възстановяване на платена от Клиента сума в резултат на разваляне, прекратяване, отказ или несключване на договор за покупко-продажба чрез Платформата, осъществявано единствено по банков път.

4.19.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

4.20.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

4.21. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден Клиент по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Клиента на даден продукт или услуга.

4.21.   Коментар – оценка или критична забележка на края на едно Ревю или на друг коментар.

4.23.   Въпрос – форма на обръщение от Клиент към други Клиенти с цел да се получи информация относно дадени Стоки или Услуги на Платформата.

4.24. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

 

5.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1.   Общите условия на BIOEXPERTS.BG обвързват всички Клиенти на Платформата.

5.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

5.3.   BIOEXPERTS.BG си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на Платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който Сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. Документът може да се противопостави на Клиентите от момента, в който е публикуван на Платформата. В случай на такава промяна ние ще ще публикуваме на Платформата изменената версия на Документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през Платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между Клиента и Продавача.

5.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

5.5.   BIOEXPERTS.BG е маркетплейс и продавачите полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, BIOEXPERTS.BG уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. 

5.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от BIOEXPERTS.BG се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

5.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

5.8.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. BIOEXPERTS.BG не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

6.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

6.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на партньора или търговеца в сайта BIOEXPERTS.BG от негово име.

6.2.   BIOEXPERTS.BG ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление BIOEXPERTS.BG прави по електронен път (имейл) или по телефона.

6.3.   Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи BIOEXPERTS.BG уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. 

6.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане или Услугата може да бъде предоставена. Такова съобщение съдържа уведомление, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на доставка. 

BIOEXPERTS.BG не е страна по договор за покупко-продажба от разстояние, сключен през Платформата за Стоки/Услуги, предлагани от маркетплейс Продавачи - търговци в платформата.

6.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента. Гаранционният сертификат(ако стоката изисква такъв) за Стоката или ще я придружава, или ще бъде зареден в Акаунта на съответния Клиент, като той ще бъде издаден от Продавача или от негов доставчик.

7.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

7.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

7.2.   BIOEXPERTS.BG си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако Клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на BIOEXPERTS.BG или трето лице. При това положение право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на BIOEXPERTS.BG, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи BIOEXPERTS.BG не носи отговорност за евентуалните вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

7.3.   Клиентът има право да изпраща обратна връзка или мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с BIOEXPERTS.BG на посочените адреси в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или са неподходящи с груб речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

7.4. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на Платформата адреси в раздел „Контакт” към всеки Продавач - Търговец в маркетпейса.

7.5.   В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, BIOEXPERTS.BG си запзва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Платформата.

7.6.   BIOEXPERTS.BG може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от други търговци промоции на Платформата, за определен период от време.

7.7.     Всички цени на Стоките и/или Услугите на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС, ако Продавачът е регистриран по ДДС и плюс всички други изисквани по закон данъци или такси.

7.8.   В предвидените от закона случаи, цената на Стоките, вид електроника, обявени на Платформата включват зелена такса. В случай, че Клиентът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с отдел „Връзка с клиенти“ на BIOEXPERTS.BG.

7.9.   В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Клиента или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към Продавача през PayU се приема като международно плащане от банките в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции някои банки начисляват допълнителни такси. Разходите, свързани с подобни плащания, са за сметка на Клиента. Затова BIOEXPERTS.BG препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.

7.10.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на купуването на една Стока или Услуга, Клиентът ще бъде помолен да направи рецензия относно купената Стока или Услуга. Тази молба ще бъде изпратена на електронната поща, чрез която е регистриран на Акаунта му. Чрез даването на рецензия, Клиентът допринася за по-добрата информираност на други възможни Клиенти и се включва активно в развиването на нови услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Продуктите.

 

8.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

8.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

  

9.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на BIOEXPERTS.BG.

9.2.   BIOEXPERTS.BG има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

9.3.   Нищо в сключения между BIOEXPERTS.BG и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на BIOEXPERTS.BG последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите или Услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на BIOEXPERTS.BG върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на BIOEXPERTS.BG.

9.4.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

9.5.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на BIOEXPERTS.BG за това и само за частта от Съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между BIOEXPERTS.BG и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на BIOEXPERTS.BG, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

9.6.   Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на BIOEXPERTS.BG няма да се счита за съгласие от страна на BIOEXPERTS.BG да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от BIOEXPERTS.BG.

9.7.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от BIOEXPERTS.BG.

 

10.ПОРЪЧКА

 

10.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в Моята количка за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

 

10.2.   Всяка добавена в Моята количка Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

 

10.3. Потвърждавайки Поръчката BIOEXPERTS.BG потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества. Регистрирането на Поръчката не е равнозначно на нейното потвърждаване.

 

10.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на BIOEXPERTS.BG във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката. Клиентът дава разрешение на BIOEXPERTS.BG да предостави тези данни на съответния маркетплейс Продавач, когато Поръчката съдържа Стоки/Услуги на последния.

 

10.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на BIOEXPERTS.BG и/или маркетпелйс Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

 

10.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

 

10.7.   Клиентът упражнява правото си на отказ от договора слючен от разстояние в срока, предоставен от съответния Продавач, който не може да е по-кратък от законоустановения.  Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Клиента или трето лице. Клиентът може да се свърже във връзка с отказа си от договора, сключен от разстояние с BIOEXPERTS.BG на SALES@BIOEXPERTS.BG.bg или на посочените в Сайта телефони. Клиентът може да върне Стоката(-ите) и като попълни електронния формуляр на BIOEXPERTS.BG. В този случай, куриер, изпратен от BIOEXPERTS.BG, ще вземе Стоките от адреса, посочен от Клиента. За повече информация посетете инфо страницата на Сайта Право на Връщане: Всяко връщане на Стока, купена от BIOEXPERTS.BG, за което не се използва електронния формуляр на Сайта, е за сметка на Клиента. Условията за връщането на Стоки на маркетплейс Продавачите са различни и са уредени и достъпни в инфо страницата на всеки търговец.

 10.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е получил доказателство от Клиента, че последният е върнал съответната Стока.
Това важи за стоки и услуги, в които няма индивидуална изработка и други специфики, които ще бъдат уточнени всички условия на връщане във всяка индивидуална страница на Продавач - търговец в секция - условия на връщане.

 

10.8. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат само Клиентите, които са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите по отношение на стоките, предлагани от Marketplace Продавачите и всички Клиенти по отношение на стоките, предлагани от BIOEXPERTS.BG, при положение, че са изпълнени следните условия (1) когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани; (2) когато поръчката е на продукти, купени в пакет на пакетна цена, то ще бъдат върнати всички продукти, от които се състои пакетът; (3) когато продуктът / Поръчката е бил получен с подарък, съпътстващи продукти, въпросния подарък или съпътстващи продукти също ще бъдат върнати.

 

10.9. Със създаването на Акаунт Клиентът има възможност да използва секция (раздел), наречена „Любими“, в която може да създава Списъци. Тези списъци могат да бъдат публични или лични. Публичните списъци ще бъдат видими за всички трети лица, с които Клиентът ги е споделил в социалните мрежи, както и за всички Клиенти с Акаунти в Платформата. Личните списъци ще са видими единствено за Клиента, който ги е създал. Клиентът сам ще определя кои списъци ще са публични и кои лични. Той може да сменя статута на всеки Списък по всяко време.

 

11.СТОКИ/УСЛУГИ, ЗА КОИТО КЛИЕНТЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

 

11.1.   Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 

при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;

 

при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;

при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

 

при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

 

при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

 

при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

 

при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

 

12.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

12.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на BIOEXPERTS.BG, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от BIOEXPERTS.BG: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им; (2) изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

12.2.   Клиентът се съгласява да предостави на BIOEXPERTS.BG неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Платформата, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Платформата. BIOEXPERTS.BG има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че BIOEXPERTS.BG може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му е предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Платформата или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Платформата. BIOEXPERTS.BG няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

 

12.3.   С предоставянето на свои данни на BIOEXPERTS.BG (включително електронен адрес) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват BIOEXPERTS.BG или трети лица, които са куриери, Marketplace търговци, партньори на BIOEXPERTS.BG и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които BIOEXPERTS.BG може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

 

 

ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

13.1.   В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в Платформата, има възможността да изрази съгласието си за получаване на Търоговски съобщения.

 

13.2.   Клиентът може да се откаже си от съгласието си, дадено на Продавача за получаване на Търговски съобщения, който отказ може да изрази по всяко време, като промени настройките в Акаунта си в „Моите абонаменти“ или като се свърже с Продавача.

 

13.3.   Отказът за получаване на Търговски съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

13.4. След добавянето на Стоки или Услуги в следната секция в Акаунта:

13.4.1. „Моята количка“, Продавачът ще уведомява Клиента /Потребителя относно:

Промяна на цената на Стоките или Услугите в секцията „Моята количка“

Препоръки за Стоки, които са подобни на тези, добавени в секцията „Моята количка“

Наличието на Стоки в секцията „Моята количка“

13.4.2. „Любими“, Продавачът ще уведомява Клиентът / Потребителят относно:

Промяна на цената на Стоките или Услугите, добавени в секцията „Любими“

препоръки за Стоки или Услуги, подобни на тези, добавени в секцията „Любими“

Наличност на Стоки

 

13.4. След покупката на Стока или Услуга, BIOEXPERTS.BG ще изпрати на Клиента търговски съобщения относно:

Предложения за Стоки или Услуги, препоръчани да бъдат използвани заедно с купената Стока или Услуга

 

Клиентът може да се отпише по всяко време от получаването на Търговски съобщения съгласно чл. 12.2 по-горе като кликне върху линка за отписване, публикуван в търговските съобщения, получени от BIOEXPERTS.BG или като се свърже с BIOEXPERTS.BG за тази цел.

Освен това ние може да използваме Вашите данни за пазарни и потребителски проучвания. Ние не използваме данните, събрани в контекста на пазарни и потребителски проучвания за рекламни цели. Детайлна информация (особено относно оценката на публикациите Ви) може да намерите в контекста на съответното проучване или на мястото, където правите публикациите си.  Вашите отговори на потребителските проучвания не се изпращат на трети страни, нито се публикуват. Може да възрази срещу използването на данните Ви за пазарни проучвания по всяко време безплатно чрез кликане на линка за отписване, публикуван във всяко съобщение или като се свържете с BIOEXPERTS.BG.

 

 

14.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

14.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

14.2.   Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от BIOEXPERTS.BG на стойност над 5000 лв. няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се платят предварително по банков път или чрез банкова карта.

 

14.3.   Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

 

14.4.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

 

14.5.   BIOEXPERTS.BG издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Платформата от BIOEXPERTS.BG. Клиентът е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: SALES@BIOEXPERTS.BG.bg.

 

14.6.   BIOEXPERTS.BG не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на Стоки и/или Услуги, предлагани от Marketplace Продавачите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство.

14.7.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът/Потребителят е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

 

15. ДОСТАВКА НА СТОКИ 

15.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчките и купените Стоки сам или чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Клиента, до който адрес следва да има лесен достъп с товарен автомобил, или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента. В случаите на доставка до врата Клиентът трябва да посочи етажа, до който продуктите следва да бъдат доставени в полето за адреса в електронния формуляр на BIOEXPERTS.BG, определено за това. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка, ако има достъп до сградата с товарен автомобил.

15.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл SALES@BIOEXPERTS.BG.bg и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.
 
15.3.   (1) BIOEXPERTS.BG ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.
(2) Условията на доставката за продуктите, предлагани от BIOEXPERTS.BG се намират на инфо страницата на Платформата „Доставка на поръчките“.
(3) Условията и цената на доставка на стоките на Marketplace Продавач ще бъде доведена до знанието на Клиентите в съответната страница на всеки такъв търговец в Платформата, която е достъпна чрез активното му наименование в текста “Предлаган и с доставка от …” под всяка Стока.
(4) Цената на доставката, когато има такава, ще е видна след като желания Продукт(-и) се постави в количката.
 
16 ГАРАНЦИИ
16.1.   Продавачът предлага всички Стоки на Платформата с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция. Всеки продавач е самостоятелно отговорен за съответствието на предлаганата от него Стока/ Услуга със сключения Договор.
 
16.2.   По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от BIOEXPERTS.BG, гаранционните сертификати са издадени от производителя или са издадени от BIOEXPERTS.BG.  
16.3.   По отношение на стоките, продавани и доставяни от Marketplace Продавачите, чрез Платформата, Клиентът следва да получи при доставката на всяка Стока, която има гаранция, гаранционен сертификат с всички детайли на сервизния център, който осигурява поправката в гаранционния срок. Гаранцията на Стоките, които са закупени от Marketplace Продавачите през BIOEXPERTS.BG, е осигурена от оторизирания сервиз, който е обозначен от Продавача. Marketplace Продавачите са единствено и самостоятелно отговорни за наличието на законово изискваната документация, която следва да придружава купените от тях Стоки, както и за осигуряването на гаранционен сервиз.
 
16.4.   Гаранционните сертификати, издадени от самия BIOEXPERTS.BG, ще се изпращат на Клиента в електронен формат на посочения от Клиента и-мейл адрес и чрез добавянето им в акаунта на Клиента. В последния случай Клиентът ще разполага със запис в Акаунта си на издадените му от BIOEXPERTS.BG гаранционни сертификати, като може да ги запамети или архивира във всеки един момент.
 
16.5.   Клиентът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.
 
Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
 
16.7. Поправката/ремонтът на Стоки извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Клиента и се извършва в срок, уговорен между страните.
 
17.ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
17.1.   Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Клиента, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Клиента на транспортния документ, предоставен от куриера.
  
18.ОТГОВОРНОСТ
18.1   Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Клиента вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.
 
19.ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ
Моля, прегледайте политиката за защита на лични данни   
 
20 ИЗПОЛЗВАНЕ НА БИСКВИТКИ
Моля, прегледайте политиката за използване на бисквитки  
 
21.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
21.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
 
21.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.
 
22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ 
Приложимо към настоящия договор е българското законодателство. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът разбира и се съгласява, че BIOEXPERTS.BG може да прехвърли всички свои права и задължения, възникнали на основание на Документа, на друго дружество или трето лице, което е част от фирмената група на BIOEXPERTS.BG. Евентуалните спорове, възникнали между BIOEXPERTS.BG и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища. Договорите за покупко-продажба, сключени между Клиент и Marketplace Продавач през Платформата се решават от компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

 

Top