Чифлика"СиВиАм" ЕООД е доверен партньор на BIOEXPERTS.BG, част от BIOEXPERTS Marketplace. "СиВиАм" ЕООД предлага широка гама продукти от категория Колбаси и деликатеси.
Стремежът на "СиВиАм" ЕООД  е да се поддържа 100% клиентска удовлетвореност посредством отлично качество, пазарни цени, гъвкавост и голям набор от продукти.

 

Фирма: "СиВиАм" ЕООД

Адрес: гр. Бургас ул. Цар Калоян №33

ЕИК: 204119363

IBAN: BG89RZBB91551012833670

Банка: КВС Банк

Телефонен номер: +359895759850

Статут: Търговец


Полезна информация

Продуктите продавани от търговеца се изпращат, чрез куриерска фирма ЕКОНТ

За поръчки под 100 лв., таксата за доставка е до 8.00 лв.


За поръчки с по-висока стойност от 69 лв. ще се изпращат с безплатна доставка.

Общата стойност ще бъде изобразена в кошницата преди да завършите поръчката.

Продуктите, предлагани от  "СиВиАм" ЕООД , за които е приложимо, ползват гаранция, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.
За допълнителна информация можете да се свържете с търговеца на тел.  или имейл.

Потребителят може да откаже да получи стоките единствено ако:
    а/ доставената стока не съответства на поръчаната от Потребителя;
    б/ стоката е претърпяла повреда при транспортирането;
    в/ стоката е с недостатъци, които правят употребата й невъзможна.
Отказът от получаване на доставена стока се оформя в протокол в момента на доставката. 
Отказът може да бъде извършен само в момента на доставката.
Потребителят не може да откаже да получи доставените стоки на други основания, различни от посочените.

Гаранции и рекламации

Право на рекламация по този раздел от общите условия имат единствено ползватели, които имат качеството на Потребители по смисъла на § 13, т. 1 от ДР на ЗЗП и настоящите общи условия.

След заплащане и получаване на доставената стока, Потребителят има право да направи рекламация при наличие на дефект, съществувал към момента на нейното предаване, съгласно гл. ІІІ, раздел ІІ и ІІІ от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки (ЗПЦСЦУПС). Правата на потребителя при рекламации са посочени в чл. 33-36 ЗПЦСЦУПС. В случай на гаранционно събитие Потребителят трябва да предостави стоката на Доставчика за преценка на основателността на рекламацията.

Ако установите при самото получаване на стока, че тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране, или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай, моля, незабавно се свържете с нас и/или откажете да приемете стоката. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията може да се счита за недействителна.

В случай на възникване на спорове или неуредени въпроси, които не са упоменати в Общите условия, потребителят има право да отправи възникналите въпроси към нас на посочения за връзка адрес. Въпросите ще бъдат разрешавани според разпоредбите на действащото българско законодателство в дух на коректност и добронамереност.

ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
Декларация за съгласие с  Политиката за поверителност на "СиВиАм" ЕООД

Защитата на личните данни и опазването на личната и финансовата информация на нашите клиенти ни е особено важно. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно Общия регламент 2016/670 (по-известен като GDPR ), Закона за защита на лични данни ( ЗЗЛД ) и Закона за електронната търговия ( ЗЕТ ). Моля, разгледайте тази декларация, в която Ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни от страна на "СиВиАм" ЕООД (последващо Ние или Дружеството). В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. С нея също така Ви информираме за сроковете и правните основания да събираме, обработваме, съхраняваме, използваме, унищожаваме и защитаваме личната Ви информация, доколкото с нея Вие не ни давате изричното си съгласие да вършим това.

Какво се случва с данните Ви?
Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уеб сайт или ни изпращате имейл, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!
Когато направите поръчка през нашия онлайн магазин, ние съхраняваме данните Ви за периода, необходим за обработване на поръчката Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!
 
Съхраняване на Вашите данни
Обръщаме внимание, че с цел облекчаване на процеса по поръчка и покупка, както и последващото изпълнение на договора с Вас, съхраняваме Вашите имена,телефонен номер, имейл адрес, адрес, пощенски код.

Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите преддоговорни или договорни задължения спрямо Вас. Не предоставяме тези данни на трети лица, с изключение на
- обработващия плащането доставчик на платежни услуги (банка),
- куриерската фирма, с която Ви доставяме покупката,
- нашия счетоводител 

При завършена поръчка и изпълнен от наша страна договор на основание чл. 6, ал. 1, букви (а) и (б) от GDPR съхраняваме всички данни по правоотношението до изтичане на предвидения в чл. 12 от Закона за счетоводството ( ЗСч ) 10-годишен срок.

Използване на опцията за отказ („Opt-out“)
Ако по някаква причина желаете да се откажете от услугите, които предоставяме и желаете да заличим вашите данни, които съхраняваме, трябва само да ни изпратите имейл на с молба да за изтриване на вашите лични данни и ще получите в отговор протокол за заличаване на данните Ви.

Ако желаете да  получите достъп до съхранените при нас ваши данни е необходимо само да ни изпратите имейл на нашия контактен имейл с молба за предоставяне на съхранените при нас  вашите лични данни и ще получите в отговор протокол с данните Ви.

Вашите права
Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е  Комисията за защита на лични данни . 

Top